سحر می‌گه:ممنون از راهنماییتون while(min>=1min--;sec=59;}print:min,sec;thread.sleep(1000while(sce=0sec--;print:sec;thread.sleep(1000تقریبا شبیه کدی که من نوشتمالان کجاش باید حرف شما

Дата регистрации: 2016-07-25 16:22:29

Ник: سحر می‌گه:ممنون از راهنماییتون while(min>=1min--;sec=59;}print:min,sec;thread.sleep(1000while(sce=0sec--;print:sec;thread.sleep(1000تقریبا شبیه کدی Ú©Ù‡ من نوشتمالان کجاش باید حرف شما

Сайт: http://run2bmore.com/insure-car-1-day.html