Tako je gospodine Nikoliću.Zato treba prekunuti svaku saradnju ne samo sa tim tribunalom već i sa EU i Amerikom, koji su sve ovo odradili.Zasigurno je da sudije nisu donele ovakvu odluku bez njih.Recimo im zanavek NE.

Дата регистрации: 2016-05-30 13:18:34

Ник: Tako je gospodine Nikoliću.Zato treba prekunuti svaku saradnju ne samo sa tim tribunalom već i sa EU i Amerikom, koji su sve ovo odradili.Zasigurno je da sudije nisu donele ovakvu odluku bez njih.Recimo im zanavek NE.

Сайт: http://marionplatt.com/www-the-general-car-insurance.html